Na inicijativu džematskog odbora i imama u džematu Dubrave Gornje, Medžlis Islamske zajednice Živinice, realizovana je akcija revitalizacije vakufskog zemljišta.

Džematlije ovog džemata zasadili su 10 duluma oraha, a najmlađi su pomogli sadnju čempresa uz džamiju.

Najstariji džematlija koji je učestvovao u akciji ima 77 godina a najmlađi 4 godine.