Knjiga „Mehmed ef. Handžić i njegov doprinos tefsirskoj znanosti“ autora hafiza dr. Halila Mehtića promovisana je u četvrtak, 18. aprila u Kulturno-obrazovnom centru Tušanj-Slatina.

Na promociji koju je organizovao Medžlis Islamske zajednice Tuzla, govorili su hafiz dr. Edin- ef. Peštalić, Jusuf-ef. Džafić i autor hafiz dr. Halil Mehtić.

Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović je u svome obraćanju je kazao da nas ova knjiga povezuje sa jednim od najuzornijih alima koje smo imali u široj povijesti muslimana.
Jusuf-ef. Džafić je govorio o školovanju i ugledu koji je Handžić uživao u Egiptu među svojim profesorima, uglednim učenjacima, kao i kolegama. Hafiz dr. Edin-ef. Peštalić je, između ostalog, istakao značaj Handžića i njegov uticaj na sam razvoj tefsirskih znanosti u Bosni i Hercegovini.
Autor Mehtić je predstavljajući knjigu kazao da je nastala na temelju njegove doktorske disertacije kojom je pokušao približiti značaj Mehmeda Handžića općenito na razvoj islamskih znanosti u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na njegov doprinos razvoju tefsirske znanosti.

Ove godine navršava se 75 godina od smrti Mehmeda-ef. Handžić, istaknutog alima koji je dokaz doprinosa bošnjačke uleme na planu afirmacije islamskih znanosti. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag napisavši preko 300 različitih djela, članaka, studija koje su i dan – danas vrlo aktualne i koriste se u izučavanju vjerskih tema.