Ovih dana u Srebrenici su tokom iskopavanja i građevinskih radova u ulici Maršala Tita, pored Zvorničanka marketa, pronađeni ostaci Čaršijske džamije koja je minirana i porušena u ljeto 1995., a njeni ostaci odvezeni na ovu lokaciju 1997. godine.

Nakon otkrivanja ostataka Čaršijske džamije sumnjalo se da među dijelovima ruševina ima i ostatka Bijele džamije, Petričke džamije i džamije u Crvenoj Rijeci.

Ubrzo su pronađeni i željezna ograda koja je bila oko džamije u Crvenoj Rijeci i nišan sa mezarja.

Srušene Čaršijska džamija i Petrička džamija u Srebrenici