Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović primio je u petak 14. februara 2020. godine direktora Behram-begove medrese dr. Ahmeda Hatunića.

Dr. Ahmed Hatunić je u srijedu 5. februara 2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, odbranio doktorski rad pod naslovom: „Fikh Evropskog vijeća za fetve i istraživanja u oblasti porodičnih odnosa“. Rad je odbranio pred Komisijom u sastavu: vanredni profesor dr. Nedim Begović, predsjednik Komisije, vanredni profesor dr. Enes Ljevaković, član Komisije, te vanredni profesor dr. Mustafa Hasani, mentor i član Komisije.

Muftija Fazlović je čestitao dr. Hatuniću na postignutom rezultatu, te mu je poželio još mnogo uspjeha u daljem radu. Istakao je velike napore koje je dr. Hatunić uložio u svome radu kao direktor Behram-begove medrese i njegov doprinos razvoju Islamske zajednice na ovome području.

Prijemu je prisustvovao rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje dr. Sead-ef. Seljubac.