U džamiji Behram-begove medrese u Tuzli u srijedu, 16. marta 2022. godine proučena je hafiska dova hafizi Zulejhi Omerbašić, učenici četvrtog razreda Medrese. Njen muhafiz je hafiz Abdullah Kapo.

Dovi su prisustvovali izaslanika Reisu-l-uleme hafiz Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese u Mostaru, muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlovića, direktor Behram-begove medrese dr. Ahmed Hatunić, hafizi, direktori drugih medresa i ustanova, profesori, te rodbina i prijatelji mlade hafize.

Hfz. Zulejha Omerbašić rođena je 2004. godine u Tuzli. Živi u Lukavcu, gdje je pohađala mekteb i učila prve harfove pred mualimom Hasibom Saračević i Tarik-efendijom Aganovićem. Osnovnu školu je završila kao odlična učenica. U Behram-begovu medresu se upisala 2018. godine. Učenje Kur'ana napamet počinje u prvom razredu Medrese pred muhaffizom hafizom Abdullahom Kapom. Hifz je polagala pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u BiH u periodu od 30. januara do 13. februara 2022. godine.

Prisutnima se obratio izaslanik Reisu-l-uleme hafiz Aid Tulek koji je ukazao na radost i sreću zbog ovakvih manifestacija koje se sve češće u našim džematima i medresama.

“Bošnjaci moraju biti sretni što danas imaju ovoliki broj hafiza. Vjerovatno je ovo najveći broj hafiza u našoj historiji. Naši istraživači koji su se bavili ovom temom su naveli naše hafize u posljednjih 150 godina do 200 godina gdje je bilo vrlo mali broj naših kćeri i sestara koje su učile hifz. Ali u protekloj, 2021. godini je oko šezdeset novih kandidata položilo hifz i hvala Allahu većina od njih su djevojke. To je motiv našoj omladini, jer Muhammed, a.s., ukazuje na vrijednost mladih hafiza” kazao je hafiz Tulek poručivši da će medrese i dalje promovisati hifz, a muderrisi i profesori će se truditi da naša omladina ponese tu časnu titulu, tu krunu koju Allah, dž.š. daje svojim odabranim robovima.

Muftija Fazlović je uputivši čestitke hafizi Zulejhi, njenom muhafizu, porodici i Medresi istakao da je ovo njezin trenutak te je uputio dovu Allahu, dž.š., da je pomogne i čuva hafizu i svu našu omladinu.

“Kur'an je naš lijek. On je lijek za naša srca i naše duše i, naravno za naše misli, da vidimo i imamo viziju prema dobru, da naše misli budu čiste. Kur'an je neizmjerna Allahova milost za mu'mine”, kazao je muftija Fazlović.

Muhammed, a.s., je jako mnogo lijepih riječi i savjeta kazao o Kur'anu. Fascinira ono što je ostavio Muhammed, a.s., kao poticaj za svakoga ko prouči makar jedan harf iz Kur'ana. Za samo jedno proučeno slovo iz Kur'ana slijedi nagrada koja se deseterostruko uvećava.

“Dok učite Kur'an razmišljajte o veličini onoga koji je objavio Svoju Riječ, pokušajte sebi predstaviti kakav je odnos Muhammed, a.s., imao dok uči Kur'an, dok ga prenosi drugima, o svakom ajetu razmišljajmo”, poručio je muftija Fazlović.

Ovo je jedan od najradosnijih dana u Behram-begovoj medresi, kazao je direktor ove škole dr. Hatunić, jer je ovo 86. put, od trenutka kada brojimo hafize Behram-begove medrese, a to su hafizi od njenog obnovljenog rada od 1993. godine do danas, da su nam ovo najdraži dani.

“Osamdeset i šesti hafiz u nizu, to je onaj put koji smo mi davno zacrtali, put podučavanja Kur'anu, put poštovanja Časne knjige. Često kažemo da se mi na ovom putu nećemo zaustavljati, nećemo posustajati i ubrzano se krećemo prema jubilarnom stotom hafizu. Doći će to i prije nego što smo mi to planirali. Govorim to s namjerom, obraćajući se mladoj generaciji učenika i učenica želeći ih podstaći na njihovom putu učenja Časne knjige. Osam mentora, muhaffiza, sa njima vrijedno rade, na čelu sa hafizom Mirnesom Spahićem”, kazao je dr. Hatunić.