„Došao vam je veličanstven mjesec! U njemu se otvaraju kapije dženneta, a zatvaraju kapije džehennema, i u njemu se šejtani okivaju. U njemu je noć vrjednija od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro ramazana, uistinu mu je uskraćeno svako dobro.“ 

„Ko isposti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.“

Drage i poštovane džematlije, džemata Sepetari, es-selamu alejkum!

Usljed nemogućnosti da se večeras na prvoj teraviji u ovom ramazanu okupimo u našoj lijepoj džamiji, želim da vam se na ovakav način obratim. Hoću da znate da mnogo nedostajete svom efendiji, ali isto tako i sepetarskoj ljepotici, vašoj džamiji. Vi, klanjači ste njezin najljepši ukras. Ona čezne za vama. Jedva čeka da joj se vratite. Nadam se, uz Božiju pomoć, da će ovo stanje brzo proći i da ćemo se u našoj džamiji uskoro okupljati u mnogo većem broju nego dosad.

Svi smo vidjeli šta nam znači džamija i kako je težak život bez džamijskog smiraja. To će, ako Bog da, kod nas potaći još veću ljubav prema džamiji i džematu.  Siguran sam da i vi već sedmicama osjećate tugu. Ta tuga i čežnja je izraženija kako nam se primiče mubarek ramazan. U svemu tome krije se neka poruka. Sve je Allahova volja i odredba, mi to tako razumijevamo i prihvatamo.

Naš plemeniti poslanik Muhammed, a. s., razgaljuje nas svojim riječima, koje su pune nade i optimizma, da je vjernik uvijek na dobitku. I kada ga zadesi neko dobro, pa zahvali na tome, Allah učini da uživa u tom dobru, ali i ako ga zadesi neka kušnja, pa je prihvati kao Allahovu odredbu, Allah mu pokaže put i olakša mu to stanje. Tako da svi vi koji biste u normalnim okolnostima bili u džamiji, radujte se jer imate za to nagradu.

Poslanik, a. s., nas je podučio da se djela vrjednuju prema namjeri, pa i kada budemo spriječeni učiniti dobro koje smo naumili, Uzvišeni nam upiše nagradu za to djelo.
U tom kontekstu Poslanik, a. s., kaže: Kada se čovjek razboli ili bude na putovanju, njemu se piše nagrada za djela koja je činio kada je bio zdrav i u svojoj kući.

Vjernik, bez obzira u kojoj situaciji se našao, nikada ne odustaje od činjenja dobra. Uvijek se trudi dati svoj maksimum na putu dobročinstva.

Zahvalimo Allahu, dž. š., na neizmjernim blagodatima. Posebno Mu zahvalimo što nas je poživio da dočekamo ovogodišnji ramazan. Ramazan nam dolazi sa mnogobrojnim darovima. Sa sobom donosi Allahovu milost, oprost i oslobađanje od džehennemske vatre. To je zapravo ono za čim vjernička duša najviše žudi.

Zato dragi brate i čestita sestro,

iskoristimo priliku koja nam se pruža jedanput u godini. Nemojmo je propustiti. Da bismo uzeli ramazanske darove koji nam se pružaju , važne su pripreme, neophodan je plan. Ovih dana sačinimo svoj ramazanski plan. Kada ga napravimo, svaki dan se držimo plana i nemojmo dozvoliti da nas nešto odvoji od njega. Zapišimo taj plan. Neka sa u njemu nađe sljedeće: obavezno da ispostimo cijeli ramazan, da klanjamo svaki dan obaveznih pet namaza, da svaku noć klanjamo nekoliko dodatnih rekata nafila
namaza, posebno u posljednjoj trećini, u neparnim noćima kada tragamo za najvrjednijom noći, Noći kadr.

Odredimo koliko puta ćemo Kur'an proučiti i to podijelimo sa 30 dana kako bismo znali koliko dnevno treba proučiti stranica, ako ne znamo učiti, čitajmo prevod i donesimo odluku da u ramazanu naučimo arapsko pismo (Ja sam vam na raspolaganju da vam u tome pomognem).

Odredimo koliko ćemo sadake dati, kome ćemo je dati i u kojim danima, nemojmo odustati od isplaniranog. Potom odredimo koliko ćemo postača nahraniti. Koje ćemo dove učiti. To je posebno važno: Dova!

Odredimo prioritete, šta nam je potrebno i za šta da Allaha molimo, od toga ne odustajmo, istrajavajmo u tim dovama svaki dan, svih trideset dana, prije i poslije namaza, na sehuru, posebno pred iftar. Dove postača se primaju. Neka nam u tome budu uzor ashabi Allahovog Poslanika, a. s. Oni su unaprijed odredili dove koje će učiti, znali su šta im je neophodno i za to su molili Allaha predano i skrušeno. Prenosi se da nikada nisu dočekali sljedeći ramazan, a da im te dove nisu bile uslišane. Zamislimo nas! Odredili neke prioritete u životu, ono što bismo voljeli, cijelim srcem i dušom u dovi se predali tokom cijelog ramazana. Rezultat je da dolazi sljedeći ramazan, a sve te dove nam ispunjene. Da li bismo bili presretni? Kako ne bismo kada su nam najveće želje ispunjene. Pa to nije teško, pokušajmo, samo neka bude iskreno.

Mahsuz selam!

      Tuzla, 23. april 2020.                                     Esmir-ef. Hasanović  


Imam džamije u Sepetarima Esmir-ef. Hasanović, je pored svih priprema, odlučio da džematlijama koji su redovni na ramazanskim aktivnostima u njihovoj džamiji učini jedan neobičan i poseban znak pažnje. Efendija Hasanović pripremio je pismo koje je zajedno sa prigodnim hedijama odnio svakom svom džematliji.
Džematlije su bile vidno obradovane ovom gestom. Neki nisu ni krili svoje emocije zbog stanja u kojem se nalazimo, zbog nemogućnosti odlazaka u džamiju i upražnjavanja svih ramazanskih ibadeta na uobičajeni način kako se to do sada činilo, ali su bili obradovani pažnjom koja im je ukazana na ovaj način.