Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović je 6. decembra prisustvovao sastanku imama Medžlisa Islamske zajednice Tuzla.

Tokom sastanka je razgovarano o ukupnim aktivnostima Medžlisa Islamske zajednice Tuzla među mladim.

Muftija Fazlović je primio detaljne izvještaje o radu službi, glavnog imama i imama, te su konstatirani značajniji pomaci u ovom važnom području rada Islamske zajednice. Razgovarano je i o pregnućima i naporima za budući rad.