U subotu, 17. septembra 2022. godine, u Muftijstvu tuzlanskom je održan sastanak muftije tuzlanskog dr. Vahid-ef. Fazlovića s predsjednicima aktiva nastavnika islamske vjeronauke osnovnih i srednjih škola na području Muftiluka tuzlanskog.

Muftija Fazlović se tokom ovog sastanka osvrnuo na vrijeme kada je vjeronauka uvedena u škole. Istakao je da je bilo poteškoća te da su do danas postignuti zavidni rezultati. Vjeroučiteljski kadar se u prethodnom periodu isprofilirao, stručno zaokružio. Vjeronauka je veoma značajna na planu duhovne izgradnje našeg naroda, te je na tom planu potrebno dodatno raditi, institucionalno i individualno, kazao je Muftija. Naglasio je važnost saradnje imama i vjeroučitelja u realizaciji mektepske pouke u mektebima na području Muftiluka tuzlanskog.

Na sastanku je uvodnu riječ imao dr. Mensur Husić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog.Razgovarano je o misiji vjeroučitelja u kontekstu savremenih društvenih tokova, te doprinosu vjeroučitelja u realizaciji mektepske pouke. Vjeroučitelji su iznijeli prijedloge unaprjeđenja ove saradnje, koja će se u narednom periodu pokloniti iznimna pažnja. Tema razgovora je bio i Nastavni plan i program islamske vjeronauke, o čemu su predsjednici aktiva iznijeli svoja promišljanja i promišljanja kolega vjeroučitelja.