Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović u petak, 23. jula 2021. god. održao je hutbu u Bijeloj džamiji u Brčkom. U hutbi je muftija Fazlović podsjetio na blagodat vremena i protekle mubarek dane i noći kojima je obradovan ummet Muhammeda, alejhisselam. Nakon mubarek dana i noći u šehri-ramazanu, zul-hidžetu i bajramskim danima, koje smo srcem i dušom osjetili, o njihovim vrijednostima razmislili i razumjeli ih, musliman bi trebao osjetiti veću snagu svoje vjere i snagu dobra koje treba da dijeli s drugima, po uzoru na plemenite poslanike.

“Poslanik Ibrahim, alejhisselam, bio je primjer kakav stepen čovjek može imati na zemlji.  U odnosu na našeg Stvoritelja zadobio je priliku da bude Halilullah, Božiji prijatelj. Ovaj čovjek, poslanik, učitelj ljudske civilizacije bio je Allahov prijatelj, a u odnosu na ljude bio je imam, predvodnik i uzor ljudima u svemu što je govorio i radio. Tako je i s našim poslanikom Muhammedom, alejhisselam. U njegovim riječima i njegovim djelima sve je na najvišem stupnju vjere i morala. To je tako jer su i Ibrahim i Muhammed, alejhisselam, bliski svom Stvoritelju a On im je trasirao put na ovom svijetu radi ljudi, zbog svih nas. Nikada neće iskopniti ono što je vrijednost ove dvojice poslanika i vjerovjesnika koje mi vrlo često zajedno spominjemo. Spominjemo ih u salavatu koji učimo u namazu i koji je jedan od najboljih salavata i zikrova. To je naša višestruka dobit a tako je i sa islamom i Allahovim blagodatima. U njima je uvijek višestruka dobit”, kazao je muftija Fazlović te je ukazao na dva ajeta i poruke iz sure Bekare u kojima se upozorava na one koji se ogluše na poziv Ibrahima, alejhisselam i Muhammeda, alejhisselam. Oni su se, zapravo, oglušili na poziv Allaha, dželle šanuhu. Oni ne drže do sebe, a teška je kvalifikacija kada se za nekoga kaže da ne drži do sebe, svoga dostojanstva, vrijednosti, naslijeđa, identiteta i što je najvažnije svoje vjere, kazao je muftija Fazlović.

“Kako odustati od puta čovjeka kojeg je Allah, dželle šanuhu, izabrao da nam bude imam, da njegove riječi budu putokaz na ovom svijetu, a na onom svijetu on će biti među najboljim stvorenjima, uključujući i meleke? Allah, dželle šanuhu, je Ibrahimu, alejhisselam, kazao: Budi predan! To znači biti pokoran, biti musliman. Ibrahim, alejhisselam, odgovara: Bit ću zauvijek, trajno predan Gospodaru svjetova.

Naš islam je jednostavno shvatiti, a to upravo govori ova riječ – predan. To je predanost Allahu, dželle šanuhu, koji je Uzvišen i Čist. To je predanost vrijednosti, idealu i kvalitetima. Allah, dželle šanuhu, nas poziva da ne bude sebični u tome nego da predanost Njemu širimo prije svega na svoju porodicu. I u tome nam je Ibrahim, alejhisselam, uzor, naročito, po dovama. On je stalno mislio o svojoj djeci. Mislio je i o evladima po krvi i o evladima po ideji i vjeri, a po tom kriteriju svi smo njegovi evladi. Čak i jevreji i kršćani kažu da su sljedbenici Ibrahima ili Abrahama.

Toliki je ugled Allah, dželle šanuhu, dao Ibrahimu, alejhisselam, a on svoga Gospodara moli: Ojačaj me u islamu i moju djecu, moj porod ojačaj u islamu.

Dokaz da smo ojačani u islamu je naš namaz. Da bismo bili kontinuirano predani valja nam kontinuirano obavljati namaz.

Nema ništa vrjednije od sedžde. Nema većeg dokaza o ljudskoj veličini od sedžde, ključnog znaka naše predanosti Allahu, dželle šanuhu. Sedždom nedvosmisleno i najbolje potvrđujemo svoj šehadet”, poručio je muftija Fazlović. Istakao je da je Ibrahim, alejhisselam, brinuo o svojim roditeljima, precima i svim vjernicima i vjernicama, i molio za oprost naših grijeha.