Seminar za imame, muallime i vjeroučitelje sa područja MIZ Bijeljina i MIZ Janja, pod nazivom “Islamska zajednica u BiH u suočenju sa raznim vrstama ideologija”, održan je 1. novembra 2018. godine u Mektebskom centru u Bijeljini.

Predavač je bio dr. Mensur Husić, zamjenik direktora Behram-begove medrese u Tuzli, a akcenat je stavljen na pojavu i širenje ideologije šiizma u Bosni i Hercegovini. Seminar je bio i prilika za ugodno druženje svih učesnika.

U organizaciji MIZ Srebrenik, 1. novembra 2018. godine su održano dva seminara za imame.

U prvom dijelu hfz. Damir Jahić i hfz. Esmir Selimović govorili su o motivaciji djece u mektebu i samomotivaciji imama u realizaciji mektebske nastave. Hafiz Jahić je govorio o konkretnim načinima i metodama koji su se pokazali uspješnim u podsticanju polaznika mekteba na redovnost i aktivnost u mektebu. Hafiz Selimović je prezentirao korake koji vode do samomotivacije bez uticaja vanjskih faktora u radu u mektebu.

U drugom dijelu, dr. Mensur Husić je upoznao imame sa ekstremnim grupacijama koje djeluju na području BiH i njehovim ciljevima.

Seminaru su prisustvovali i vjeroučitelji sa područja MIZ Srebrenik.