„Slavljen neka je Allah. Hvala Allahu. Nema boga osim Allaha. Allah je najveći“. Četiri kratke rečenice, jezgrovite i lahke. Svi ih znamo, iznimno su vrijedne, ali većina nas ih zapostavlja,…