Porodica rahmetli Ševket-ef. Šabića, posredstvom Muftijstva tuzlanskog, darovala je za potrebe Biblioteke “Behram-beg” veliki broj njegovih knjiga, časopisa, novina, brošura, ličnih zabilješki i drugih sličnih sadržaja. 

Ukupan broj poklonjenih knjiga, časopisa i ostalih sadržaja je 551.

Ovime je obogaćen knjižni fonda Biblioteke, te će ona još spremnije odgovoriti potrebama njenih korisnika za ovakvom vrstom literature.


Ševket-ef. Šabić rođen je u Čajniču 12. februara 1911. godine, a umro je u Tuzli 2. jula 1975. godine. Od 1932. godine bio je profesor u Behram-begovoj medresi u Tuzli gdje je predavao arapski jezik i književnost, turski jezik i književnost, historiju Islama, akaid, husni – hat, a jedno vrijeme je obavljao dužnost upravnika Medrese. Zatim je radio kao vjeroučitelj u Građanskoj, Trgovačkoj i Tehničkoj srednjoj školi u Tuzli. Od 1933. godine bio je imam, hatib i vaiz Čaršijske ili Hadži Hasanove džamije u Tuzli. Pored obavljanja redovnih poslova, pripremao je imamima prijevode hutbi i drugih prigodnih tekstova sa arapskog i turskog jezika. Osim toga, bio je veoma aktivan u radu Udruženja Ilmije, bio je delegat Glavnog odbora, te je obnašao dužnost potpredsjednika Sreskog vakufskog povjerenstva u Tuzli. Pored velikog broja objavljenih radova, njegovu zaostavštinu čine i neobjavljena djela. Naime, u rukopisu su ostali prijevod Kur’ana na bosanski jezik i Muslimova zbirka hadisa. Bio je odličan vaiz i vrlo rado se odazivao pozivu za učešće na različitim vjerskim skupovima na kojima je držao predavanja. Između ostalih lijepih osobina, Ševket-ef. Šabića je krasilo to što je volio da istakne nečiji uspjeh u radu i da pohvali svako dobro djelo, nije štedio riječi hvale, a sve to kako bi oni služili kao primjer i da bi se drugi ugledali na njih. 

(Iz knjige “Kapija vremena”- Zbornik radova sa okruglog stola povodom 390 godine Behram-begove medrese u Tuzli, Tuzla 2017. godine)