U okviru  manifestacije „Sjećanja na gradačačku ulemansku porodicu Muftić“ u petak 12. 12. 2014. godine poslije jacije-namaza organizirana je večer Kur'ana i predavanje u Husein-kapetanovoj džamiji u Gradačcu.

Tim povodom izdat je dopunjeni rad o hafizima u Gradačcu, Modriči, Bosanskom Šamcu i Odžaku. Autor rada je Nusret Kujraković. Rad je ranije objavljen u Analima GHB  za 2012. godinu.

U programu su učestvovali hafizi: mr. Edin ef. Peštalić, imam u džamiji Kralja Abdullaha u Tuzli, Kemal ef. Mehić, imam u Reuf-begovoj džamiji u Gradačcu i Damir ef. Jahić, imam u džematu Tutnjevac, MIZ Srebrenik. Predavanje je održao dr. Nusret Isanović. U svom izlaganju dr. Isanović je naglasio veliku ulogu obrazovanja u životu pojedinca i društva,  te istakao da su nekada muslimani bili prvaci u nauci i zahvaljujući tome uspjeli su ostvariti ogromne rezultate na svim poljima. Današnja situacija muslimana u pogledu nauke i obrazovanja je teška.

O značaju i ulozi gradačačke porodice Mulaibrahimović-Muftić govorio je Nusret ef. Kujraković, glavni imam u Gradačcu. On je istakao da je porodica Mulaibrahimović-Muftić bila vodeća u vjerskoprosvjetnom životu Gradačca i okoline od početka 19.  do polovine 20. stoljeća. Iznjedrila je muftije, muderrise, imame, vaize, hafize, pisce, mufessire i vakife. Posebno se osvrnuo na životopis gradačačkog muftije i rodočelnika porodice hafiza i muderrisa Ahmeda ef. Mulaibrahimovića, njegova sima hafiza i muderrisa Ahmeda Hilmi-efendije i dr. Hazima Muftića, unuka Ahmeda Hilmi-efendije. Muftija hafiz Ahmed ef. bio je ravan sarajevskom, travničkom i mostarskom muftiji, Ahmed Hilmi-efendija smatran je duhovnim ocem i reformatorom Gradačca i okoline koji je odbio ponuđenu dužnost muftije u Travniku ili Tuzli i bio kandidat za reisu-l-ulemu ušavši u uži izbor od pet kandidata, a doktor prava Hazim Muftić bio je muderris na Višoj islamskoj šerijatsko-teološkoj školi u Sarajevu, direktor Vakufske direkcije  i objavio je više tekstova iz raznih oblasti i nekoliko studija o Kur'anu.

{gallery}1512140{/gallery}