Hafiska dova Redži Siviću, studentu Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, proučena je u subotu 30. decembra u džamiji Husejniji u Gradačcu.

Hafiz Sivić je hifz položio 4. decembra 2017. godine pred Komisijom za polaganje hifza Rijaseta IZ-e u BiH. Njegov muhaffiz je profesor Kiraeta u Behram-begovoj medresi hafiz Mirnes-ef. Spahić.

Izaslanik reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH hafiz Adbulaziz Drkić, viši asistent na katedri Kiraeta na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, uručio je diplomu hafiza Kur'ana Časnog Redži Siviću, a dovu je proučio hafiz Mirnes-ef. Spahić.

Izaslanik muftije tuzlanskog, na ovoj hafiskoj dovi, bio je Ahmed-ef. Hatunić, direktor Behram-begove medrese. Hafiz Sivić je 56. hafiz koji je, od 2000. godine pa do danas, promovisan među učenicima i profesorima Behram-begove medrese.

Svečanoj hafiskoj dovi prisustvovali su brojni alimi, direktor Fondacije za hifz, hafizi, glavni imami i imami, kao i roditelji i članovi porodice hafiza Sivića. Prisutnima se obratio glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Gradačac Nusret-ef. Kujraković koji je iskazao nadu da će u Gradačcu biti još mnogo hafiza i hafiskih dova. Hafizu Siviću i njegovom muhaffizu Sphiću Medžlis Islamske zajednice Gradačac je uručio prigodna priznanja.

Hafiz Redžo Sivić, sin Hamzalije i Senahide, rođen je 1997. godine u Gradačcu. Prve korake u hifzu Kur'ana započeo je u mektebu Reuf-begove džamije pred muallimom hafizom Kemal-ef. Mehićem. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli gdje je pohađao sekciju hifza i bio muezzin u džamiji Medrese. Učestvovao je na takmičenjima u hifzu Kur'ana u Sarajevu i Tuzli. Trenutno je student prve godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.