Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović je u petak 11. aprila 2014. godine posjetio Medžlis Islamske zajednice Janja.

U tome njavećem povratničkomm mjestu na području Tuzlanskog muftijstva, muftija je najprije obišao mjesta dvaju najvećih infrastrukturnih poduhvata: Palutinsku džamiju, koja je u završnoj fazi priprema za svečano otvorenje, i lokaciju budućeg centra za kulturu, edukaciju i sport. 

Lokacija za izgradnju centra se nalazi u strogom centru Janje i svojim će budućim ukupnim izgledom, prostornim mogućnostima i pažljivo uređenim okolišem i sportskim terenima obogaiti panoramu čaršije, ali, prije svega, pružiti mladima izvanredne uslove za brojne njihove obrazovne, sportske, rekreativne i druge potrebe. Kako su domaćini informirali muftiju, u ovom centru će biti smješteni obdanište, sale za predavanja, amfiteatar, restorani, otvoreni sportski tereni, park i, u kasnijoj fazi, sportska sala. 

Tokom muftijinog susreta sa svim imamima i članovima Izvršnog odbora tog Medžlisa, domaćini su ga informirali o tome da u mektebu ima 300 polaznika, od čega ih četrdesetak uči u sufari, a četrdeset i pet u Kur'anu. Također su prezentirani i podaci o kultivaciji i unapređenju vakufskih zemljišta (oko 20 ha), gdje je sadnicama višnje, kruške i oraha već oplemenjeno 2,6 ha, a razvijaju se i planovi da se, vlastitom poljoprivrednom mehanizacijom, koju Medžlis odnedavno ima, ove godine zasije 7,5 ha pšenice.

U Atik džamiji je muftija predvodio džumu namaz i održao hutbu pred velikim brojem vjernika.