U džamiji u Konjević Polju juče je održana edukacija za dio podrinjskih hadžija koji će ove godine obaviti petu islamsku dužnost.

Edukaciji je prisustvovalo 35 hadžija i hadži-hanuma iz grupe 33 i po jedan hadžija iz grupe 12 i grupe 34.

Osnovne informacije o hadžskim propisima budućim hadžijama predstavio je srebrenički imam i ovogodišnji vodič Ahmed-ef Hrustanović. On je ovom prilikom detaljno pojasnio osnovne segmente ovog ibadeta, od priprema u domovini prije puta, zatim samog putovanja, pa do dolaska u Meku i obavljanje umre i hadža.

Posebno je istaknuto da će hadžijama na raspolaganju biti stručni vodiči s kojima trebaju sarađivati u potpunosti, kako bi se svi propisi obavili ispravno i na vrijeme.

Ovakve edukacije održavaju se i za sve ovogodišnje hadžije s područja Muftiluka tuzlanskog.