U protekla 2 mjeseca pod mentorstvom Hasim-ef. Rizvića, imama u penziji i uspješnog dugogodišnjeg pčelara, pokrenuta je te teorijski i praktično realizovana Škola pčelarstva u džematu Dubnica. Ovaj kurs uspješno je pohađalo 10 polaznika, koji su teorijsku nastavu pohađali dva puta sedmično u edukativnim prostorijama džamije Abdulah ibn Muhamed Mu'minah. Prve časove praktične nastave polaznici su realizovali na pčelinajku, a kako vremenske prilike budu dozvoljavale, praktično znanje će stjecati tokom čitave godine.

Hasim-ef. Rizvić pored zapaženog imamskog rada, poslednjih 25 godina aktivno se bavio pčelarstvom. Kako sam ističe, pčelarstvom se počeo baviti iz ljubavi prema pčelama i tokom svih ovih godina, nikada se nije vodio materijalnom dobiti i željom za zaradom, već željom da pčelinje proizvode ponudi kao lijek i prevenciju za očuvanje zdravlja širokom krugu svojih prijatelja. Polaznik je i predavač na seminarima iz oblasti pčelarstva, i dobtnik velikog broja sajamskih nagrada za kvalitet pčelinjih proizvoda.

Polaznici su tokom trajanja kursa imali priliku slušati iskustva i drugih pčelara s područja Kalesije i Sapne. Škola pčelarstva je jedan od tri projekta čija je realizacija predviđena u ovogodišnjem planu rada džemata Dubnica. Do kraja godine je planirana edukacija iz informatičke pismenosti i stranih jezika.