Medžlis Islamske zajednice u Tuzli od prvog oktobra ove godine kreće sa organizovanim i intencionalnim radom na vjerskom poučavanju osoba sa oštećenim sluhom.

Gluhe osobe će raditi i družiti se sa muallimom jedan i po sat sedmično i to u grupama. Njihove aktivnosti će se obavljati u Kulturno-obrazovnom centru Tušanj i obuhvatat će sljedeće:

– upoznavanje, druženje

– predavanje

– klanjanje namaza u džematu.

Svi koji su zainteresovani za ovu edukaciju, a pripadaju populaciji gluhih i nagluhih, bez obzira na starosnu dob, mogu se javiti svojim mjesnim imamima ili u Medžlis Islamske zajednice Tuzla.

Kooridnatorica projekta je prof. Alma Mehidić a sve detaljnije informacije mogu se dobiti putem kontakt telefona 061 295 302.

(miztuzla.com)