Četvrto predavanje Zimske tribine u Janji održano je u Atik džamiji, a predavač je bio hafiz Abdullah-ef. Kapo, profesor u Behram-begovoj medresi u Tuzli.

Hafiz Kapo je ovom prilikom govorio o temi “Bliskost sa Gospodarom”.

Prisutnima su se obratili i imam džamije Adem-ef. Gutić te glavni imam Medžlisa Janja hafiz Omer-ef. Camić.

Na ovom ciklusu predavanja su održali hafiz Ahmed-ef. Huskanović, hafiz Izet-ef. Salkanović i Nezim-ef. Halilović.