Na Bjelašnici je u protekla dva dana održan posljednji u nizu seminara za imame i muallime u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u BiH, čime je okončano osposobljavanje 16 facilitatora iz različitih krajeva BiH za rad sa mladima u programu “Aktivnog i kritičkog mišljenja” i “IC Thinking – Integrativne kompleksnosti”.

U protekloj godini facilitatori su obučavani po metodologiji IOM-a i po metodologiji razvijenoj na Univerzitetu Cambridge, za što su dobili certifikate. Cilj programa je promovisanje kritičkog mišljenja među mladima koji su danas izloženi brojnim uticajima i sadržajima sa negativnim djelovanjem na razvoj mlade ličnosti.

Radionice iz ovog programa također imaju za cilj i prevenciju bilo koje vrste ekstremnih ponašanja, krajnosti i isključivosti šta god da je njihov uzrok, te razumijevanje važnosti poštivanja različitosti i mirnog riješavanja konflikata. U narednom periodu facilitatori će imati priliku da u svojim lokalnim zajednicama u radu sa mladima primjene stečena znanja.

Na ovoj edukaciji, sa područja Muftiluka tuzlanskog, učestvovali su muallima Edina Mujkić i imami Tarik Aganović i Abdulah Husić.