Prvi ders u ciklusu predavanja hafiza pod nazivom „Kur'an veličanstveni“ održan je u utorak, 10. decembra 2019. godine u Gazi Turali-begovoj džamiji.

Merim-ef. Đulović, imam u Gazi Turali-begovoj džamiji, kazao je da će se predavanja hafiza u ovoj džamiji održavati i u narednim mjesecima.
Vaz je govorio hafiz Ahmed-ef. Huskanović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. On je kazivao o veličini Kur'ana navodeći ajete i hadise koji o tome govore. Posebno je istakao važnost okupljanja radi učenja Ku'rana i razmišljanja o njegovim porukama.

Prvi ders hafiza organizovan je u okviru mevludske manifestacije „Stazama Poslanika islama“, a u programu su učestvovale učenice Behram-begove medrese. Dersu su prisustvovali hafizi i imami, te tuzlanske džematlije.