Najviše vremena je provedeno u raspravi o stručnom profilu i spremi predavača islamske vjeronauke na području Muftijstva tuzlanskog