Delagacija Medžlisa Islamske zajednice Tuzla na čelu sa glavnim tuzlanskim imamom hafiz Ahmed-ef. Huskanovićem u utorak 18. oktobra 2022. godine posjetila je Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (JU CROPS).

Tokom susreta direktor Centra Mevludin Joldić upoznao je goste sa radom i izazovima s kojima se susreću u rehabilitacijskim procesima korisnika koji dolaze na program rehabilitacije u ovoj Centar.

Razgovarano je i o potencijalnim vidovima saradnje i unaprjeđenju onih koji su ranije započeti sa Medžlisom Tuzla. Za potrebe Centra Medžlis Tuzla je ovom prilikom uručio donaciju određenog broja knjiga. Donacija se sastoji od naslova različitih žanrova koja će biti na raspolaganju korisnicima i uposlenicima u biblioteci Centra.

Posjeti su prisustvovali Esmir-ef. Hasanović, koordinator Mreže mladih, Seid-ef. Mujagić, koordinator za društvenu brigu, Mersad-ef. Pašić, koordinator za saradnju sa nevladinim organizacijama, Ibrahim-ef. Softić, hafiz Ahmed-ef. Rahmanović i Sabit-ef. Mehidić.

Posjeta je organizovana u okviru mevludske manifestacije „Stazama Poslanika islama“.

Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama osnovan je 24. augusta 2004. godine. Osnivač je Islamska zajednica u BiH. Od 2013. godine ustanova odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona postaje Javna ustanova. U kratkom periodu svoga djelovanja, uspio se razviti u Centar s potrebnom infrastrukturom (prostori i oprema su adekvatni za sve predviđene aktivnosti) i ljudskim resursima. JU CROPS je otvoren za saradnju s drugim institucijama koje se bave problemom ovisnosti i preodgojem mladih osoba. Ovaj Centar je kadrovski, stručno i profesionalno osposobljen. Smještaj i boravak štićenika u Centru je besplatan zahvaljujući osnivačima Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, Muftijstvu tuzlanskom i Vladi TK.