Bosanskohercegovačkoj Agenciji za certificiranje halal kvalitete u ponedjeljak 20. novembra je u Dubaiju (UAE) uručen međunarodni halal akreditacijski certifikat.

Na svečanosti održanoj u Dubai World Trade Centru (DWTC) direktoru Agencije Amiru Sakiću certifikat su uručili gospodin Khalid Mohammed Sharif, zamjenik generalnog direktora Dubai Municipality-a i gospođa Amina Ahmed Mohammed, izvršna direktorica Emirates International Accreditation Center (EAIC). U primopredaji certifikata učestvovao je i gospodin Zoran Milićević, ambasador Bosne i Hercegovine u UEA, a skupu je prisustvovala i delegacija biznismena koji se bave uvozom halal proizvoda u UAE, na čelu sa gospodinom Muhamedom Pršešom. Ovom prilikom uručena je akreditacija certifikacijskim tijelima iz Kanade, SAD, Belgije i UAE.

Akreditacijska provjera obavljena je u augustu ove godine, kada su predstavnici EIAC (Emirates International Accreditation Center) boravili u sedmodnevnoj posjeti Agenciji i halal certificiranim kompanijama u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Tom prilikom ocjenjivači EIAC-a su izvršili uvid u sistemsku dokumentaciju halal certificiranja, te se neposredno uvjerili u način audita i nadzora kojeg auditori i saradnici Agencije obavljaju u proizvodnim pogonima. Provjera i akreditiranje je obavljeno u skladu sa zahtjevima standarda: GSO/ UAE.S 2055-2:2016 Halal products – Part 2: General Requirements for Halal Certification Bodies, koji uključuje obavezu primjene drugih ISO standarda, prevenstveno standarda ISO 17065:2015.

Dobijanjem ovoga certifikata Agencija za certificiranje halal kvalitete Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održala je kontinuitet međunarodno priznatog certifikacijskog tijela, te potvrdila da ispunjava sve potrebene kompetencije definirane novim međunarodnim standardima za halal ceritificanje.

Akreditacijski certifikat potvrđuje sposobnosti Agencije za halal certificiranje proizvoda i procesa iz kategorija: klaonice peradi, sitne i krupne stoke; meso i mesne prerađevine; konzervirani, polutrajni i trajni proizvodi; te hemijski i biohemijski proizvodi.

Ovim certifikatom Agencija je postala i ovlašteno halal certifikacijsko tijelo za Crnu Goru čime će biti omogućeno kompanijama iz ove zemlje da sa halal certifikatom Agencije svoje proizvode mogu plasirati na tržište zemalja Zaljeva. Halal certificirane kompanije iz drugih zemalja također će moći aplicirati kod Agencije za dobijanje halal certifikata za izvoz svojih proizvoda na zaljevska tržišta, za šta će dobijati posebne certifikate.