Javnu ustanovu Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama posjetili su profesori, nastavnici i učenici tri srednje i jedne osnovne škole: JU Gimnazija „Ismet Mujezinović”, JU MSŠ Tuzla, JU MSŠ Živinice i JU Osnovna Škola „Brčanska Malta” s ciljem održavanja radionice o prevenciji bolesti ovisnosti i realizaciji projekta „Prevencija zloupotrebe i konzumiranja nargile među učenicima i učenicama škola TK„.
Učenike JU Gimnazija “Ismet Mujezinović” su predvodili profesorice Adina Mujezinović, Edina Gutić, JU MSŠ Tuzla Fadila Birparić, Osnovnu Školu “Brčanska Malta” nastavnica Munevera Hrbat- Rahmanović i JU MSŠ Živinice profesorica Alma Šahbegović sa pedagogom škole Ivanom Mijatović.
Ove posjete predstavljaju nastavak aktivnosti na realizaciji projekta „Prevencija zloupotrebe i konzumiranja nargile među učenicima i učenicama škola TK„ u saradnji sa Međunarodnim udruženjem “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla, Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, pet srednjih i petnaest osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona.