U srijedu, 24. aprila 2019. godine u Tuzli je završena dvodnevna međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Religija i društvo u 21. stoljeću“ u organizaciji Instituta za društvena i religijska istraživanja, Centra za kulturu i edukaciju – Logos i Odsjeka za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Na konferenciji je učestvovalo 19 izlagača sa Univerziteta iz Sarajeva, Zenice, Tuzle, Zagreba, Rijeke, Varaždina, Beograda, Novog Sada, kao i sa različitih naučno-istraživačkih instituta iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja.

Organiziranje ove naučne konferencije predstavlja pokušaj propitivanja i naučnog valoriziranja fenomena religije i religijskog u njihovu suodnosu spram savremenog društvenog konteksta.

Poseban dio programa bio je posvećen promociji prijevoda i autorskih djela prof. Daniela Bučana iz područja islamske filozofije. Riječ je o intelektualnom angažmanu dugom pet decenija, koji se po svojoj važnosti, opsegu i kvaliteti može mjeriti sa najznačajnijim svjetskim imenima u toj oblasti.

Realizaciju naučne konferencije podržali su njemačka fondacija Konrad Adenauer Stiftung, kao glavni sponzor, zatim Uprava za obrazovanje i nauku Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo tuzlansko, Medžlis Islamske zajednice Tuzla, Grad Tuzla, te BH Telecom.