Dana 20. 1. 2021. godine u Biblioteci ”Behram-beg” počeo je kurs osmanskog jezika koji Biblioteka organizira u saradnji sa Institutom ”Yunus Emre” Sarajevo i Fondacijom ”Hayrat” Sarajevo.

Kurs je podijeljen na 4 nivoa, a planirano je da svaki nivo traje oko 2 mjeseca. Predavač na Kursu je profesor osmanskog jezika Ali Bellikli, koji trenutno obnaša funkciju direktora Fondacije ”Hayrat” Sarajevo.

Organizatori se nadaju da će neko od svršenika Kursa nastaviti da se studioznije bavi osmanskim jezikom čime bi bio u mogućnosti dati konkretan doprinos izučavanju naše naučne, vjerske, književne i kulturne baštine nastale na osmanskom jeziku.