Tokom ovog susreta istaknuta je važnost misije i djelovanja jedne od naših najvažnijih institucija na ovome području, koja čuva, štiti i obrađuje arhivsku građu – našu memoriju

Muftiju tuzlanskog Vahid-ef. Fazlovića 27. januara ove godine posjetili su predstavnici Arhiva Tuzlanskog kantona Omer Zulić, direktor, i Šefko Sulejmanović, član Upravnog odbora.

Tokom ovog susreta istaknuta je važnost misije i djelovanja jedne od naših najvažnijih institucija na ovome području, koja čuva, štiti i obrađuje arhivsku građu – našu memoriju.

Sagovornici su naglasili važnost arhiva za razvoj jedne države. Kontinuiranim radom na unaprijeđenju svih segmenata djelovanja i primjenom najnovijih tehnologija zaštite i čuvanja arhivske građe, Arhiv Tuzlanskog kantona se progresivno razvijao.

Izrazili su nadu da će se sa postizanjem najviših standarda u arhivističkoj djelatnosti nastaviti i u budućnosti.

Susretu je prisustvovao i dr. Izet Šabotić, vanredni profesor na Odsjeku za historiju Univerziteta u Tuzli i bivši direktor Arhiva TK.