Tako mi vremena, zaista je čovjek na gubitku osim onih koji vjeruju, dobra djela čine, jedni drugima preporučuju držanje Istine i jedni drugima propisuju strpljenje. (El-Asr, 1-3)

Ova sura svojim kratkim izrazom (gramatički radi se o samo jednoj rečenici) pomaže svakoj osobi koja za svjetlom žudi da pronađe svjetlo u svakodnevnome životu. Svjetlo je uvijek prisutno, samo ga je potrebno pronaći.

U ovoj suri se govori o vremenu. Svako ljudsko djelo gubi svoj sjaj, svaki ljudski postupak predstavlja najobičniji gubitak, osim onih koji ispunjavaju uvjete Vlasnika svjetla.

U ovoj kratkoj suri, Allah postavlja te uvjete za svako djelo i ti uvjeti sjaje kao svjetionici upute svakom onom ko za tom uputom žudi.