Pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, 6. marta ove godine, hifz je položio Samir Mehić i tako postao stoti hafiz koje je iznjedrila Behram-begova medresa u Tuzli u periodu njenog obnovljenog rada.

Mehić je i 42. hafiz kojeg je izveo muhafiz Mirnes Spahić, profesor kiraeta u Behram-begovoj medresi.

Samir Mehić je imam džamije Bukvara, džemat Bukva, Medžlis Islamske zajednice Gradačac.