Brojni su vakifi obilježili i osnažili put Behram-begove medrese. Pravilno shvativši potrebe i zahtjeve vremena i našeg naroda, svoje dobro vakifi su ugradili u Behram-begovu medresu, stjecište znanja i učenosti. U želji da njihov hajrat ostane trajni poticaj dolazećim generacijama, Medresa čuva spomen na njihovo dobročinstvo, pa je tako 20. oktobra 2018. godine obilježen Dan vakifa Behram-begove medrese.

Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović se zahvalio vakifima i istakao da Behram-begova medresa, i cijela Islamska zajednica, posebno njeguju poštovanje prema vakifima, a što je i dug naših institucija. Muftija je kazao da nikada nismo dovoljno svjesni šta znače naša djela, pa i mala djela, na Allahovom dž.š. putu. Najveće čovjekove vrijednosti su njegova vjera i njegova dobrota. Behram-begova medresa će nastaviti dobro raditi i ostat će naš ponos, a mi ćemo joj ostati snažno privrženi čineći dobro, kazao je muftija Fazlović.

Direktor Ahmed-ef. Hatunić je istakao kako su, na putu kojim Behram-begova medresa ide već skoro četiri stoljeća, mnogi utkali svoje ideje, snagu, misli i imetke, a među njima su i vakifi koji su, posebno u periodu obnovljenog rada Medrese, pomagli ovu školu i bili dio svakog njenog projekta. Direktor je kazao da je 12. maja ove godine, počela izgradnja doma za učenice čime će se kompleks zgrada u kojima je Behram-begova medresa danas smještena proširiti sa novim spavaonicama i pratećim sadržajima za učenice. Završetak izgradnje planiran je početkom 2019. godine. Direktor je i ovom prilikom pozvao sve one koji žele sebe ugraditi u ovaj hajrat da budu vakifi doma.

Vakufname su uručene novim vakifima, a učenici i učenice ove škole su pripremili svečani program, nakon čega je uslijedilo obilazak prostorija škole i susret domaćina s vakifima i prijateljima Behram-begove medrese.