Odgoj i obrazovanje su utkani u osnovne temelje islama, a mekteb i predškolske ustanove Islamske zajednice (obdaništa i mektebi za predškolski uzrast) u tom pogledu imaju značajnu ulogu. Mekteb je odgojno-obrazovna ustanova, a mektebska pouka odgojno-obrazovna djelatnost IZ u BiH. Predškolski odgoj i obrazovanje je osnovni oblik islamskog odgoja i obrazovanja u Islamskoj zajednici i sastavni je dio jedinstvenog odgojno-obrazovnog sistema Zajednice.

Mekteb je neprofitabilna ustanova, a materijalna samoodrživost predškolskih ustanova nije moguća bez subvencije Rijaseta. Iz Fonda Bejtu- l-mal izdvajaju se značajna sredstva za podršku i rad 1.750 mekteba sa preko 80.000 polaznika, kao i 12 predškolskih ustanova sa oko 1.500 mališana na području cijele Bosne i Hercegovine.

Osnovni cilj mekteba i mektebske pouke ogleda se u tome da se polaznici mekteba na temelju Kur’ana, sunneta Božijeg Poslanika, a.s., i tradicije muslimana Bosne i Hercegovine kroz odgojno-obrazovni rad upoznaju i pouče osnovama islamskog vjerovanja i učenja, te osposobe za praktično življenje u islamu, navodi se u Biltenu Ureda za zekat “Bejtu-l-mal”.

Predškolske ustanove IZ u BiH se osnivaju radi predškolskog odgoja i obrazovanja djece uzrasta od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Predškolski odgoj i obrazovanje predstavljaju djelatnost od posebnog interesa IZ i općeg društvenog značaja.

S obzirom na važnost i ulogu mekteba i mektebske pouke kao i predškolskih ustanova, te rezultata koje polučuju, potrebna je kontinuirana stručna, finansijska i druga pažnja naspram ovih ustanova na svim nivoima organizacione strukture IZ.