Edin-ef. Alić

Aiša, r.a., upitala je Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: “Allahov Poslaniče, kada bih znala u kojoj je noći Lejletul-kadr, koju bih dovu učila u toj noći?” Vjerovjesnik, s.a.v.s., odgovori joj: “Reci: ‘Allahumme inneke ‘Afuvvun, tuhibbul-‘afve, fa‘fu anni! – Allahu moj, doista si Ti El-‘Afuvv – Onaj Koji prašta, voliš praštanje pa mi oprosti!’”

Dova je srž ibadeta, najvrednije oružje svakog vjernika. Allahov Poslanik u citiranom hadisu savjetuje svoju suprugu, a samim tim i cijeli svoj ummet, da Allaha u odabranoj noći dozivamo Njegovim lijepim imenom El-Afuvv. I ne samo u odabranoj noći i ramazanu nego tokom cijele godine i života. Zašto baš ovo Allahovo lijepo ime?

El-‘Afuvv je jedno od Allahovih lijepih imena koje se spominje na pet mjesta u Kur’anu, i to četiri puta zajedno s Allahovim lijepim imenom El-Gafur (El-Hadždž, 60; El-Mudžadele, 2; En-Nisa, 43; En-Nisa, 99) i jedanput s Allahovim lijepim imenom El-Kadir (En-Nisa, 149).

Primjećujemo da se El-Afuvv najčešće spominje uz El-Gafur i da oba imena podrazumijevaju Onoga Koji prašta grijehe, ali postoje određene razlike. Allahovo lijepo ime El-Gafur ima značenje Onoga Koji prašta i prekriva grijehe, dok lijepo ime El-‘Afuvv ukazuje na Onoga Koji prašta i briše grijehe. To je brisanje grijeha sa listova plemenitih meleka i za njih čovjek neće biti pitan na Sudnjem danu. Umjesto grijeha čovjeku će biti upisano dobro djelo jer Allah, dž.š., kaže: Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i Milostiv je! (El-Furkan, 70) Pored toga, Allah će počastiti svoga roba da zaboravi taj grijeh ili, ako ga se nekada sjeti, neće osjećati tegobu u svom srcu zbog toga.

Dakle, El-‘Afuvv znači Onaj Koji prašta i briše grijehe Svojim robovima, Koji biva zadovoljan njima jer se kaju i Njemu tevbom stalno vraćaju, pa će ih Allah počastiti blagodatima na ovom svijetu i uspjehom na budućem svijetu.

Svi smo potrebni Allahove milosti i oprosta jer ne postoji čovjek na zemlji koji ne griješi. Kaže Uzvišeni Allah:  I reci: “O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će sigurno sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Ez-Zumer, 53)

Kada podignemo ruke, sjetimo se Allahovog lijepog imena El-Afuvv, stalno Ga tim imenom dozivajmo i učimo preporučenu dovu: „Allahumme inneke Afuvun tuhibbul-afve fa’fu ‘anni. – Gospodaru moj, Ti si Onaj Koji prašta i voliš praštanje, pa Te molim da meni oprostiš.”


(Edukativni magazin Moj ramazan, broj 6, mart 2024.)