Danas smo svjesni izazova i brzih promjena, raspoloženja i tendencija unutar našega društva, koje donosi naše vrijeme. Budući da vjerujemo kako je kur’anska poruka univerzalne naravi, što će reći za svako vrijeme i prostor, valja nam razumjeti i to da univerzalna poruka u sebi sadrži veliku pokretljivost formi i oblika, koje se različito ispoljavaju u vremenu i prostoru. To znači da naše vrijeme zahtijeva ovovremene odgovore i valja nam ih dati.

Za nas, u našoj tradiciji, porodica spada u središnju instituciju života. Ona je temelj na kome počiva zajednica i još više od toga, od nje je sazdan ljudski rod. Ono što nam se nadaje iz našeg Kur’ana jeste to da se oko jedna trećina normativnih propisa odnosi na brak i porodicu. Govori se o ulozi muškarca i žene, preciziraju se njihova prava i obaveze, govori se o zajedničkim naporima u podizanju djece, odnosu djece prema roditeljima i sl.

Danas postajemo svjesni koliko zapadni sindrom nihilizma nagriza muslimansku porodicu, pogotovo kada je u pitanju brakolomstvo, promoviranje seksualnih sloboda, razuzdanosti i pohote, organiziranih putem elektronskih medija. Još uvijek možemo tvrditi, mada nam ponestaje glasa, da muslimanska porodica jeste nešto stabilnija negoli je to slučaj s porodicama u zapadnim društvima. Razlozi su vjerovatno u poimanju života, u našoj muslimanskoj etici, gdje se pojedinačne uloge članova porodice još uvijek uvažavaju. Odnos djeda i nene, majke i oca, važna je osovina oko koje se djeca i unuci obavijaju. U našoj islamskoj filozofiji prisutno je učenje o univerzalnom ili potpunom čovjeku kao dvospolnom biću, koje je sazdano od muškarca i žene: Mi smo vas od jednog muškarca i jedne žene stvorili. Ta univerzalnost moguća je samo kroz međusobnu saradnju, ljubav i potpomaganje na duhovnom putu.

Svi smo mi na putu povratka Bogu. Na tom putu smo zajedno, muškarac i žena, roditelji i djeca. Porodica je ovozemaljski raj, sigurno stanište koje moramo čuvati, unapređivati, razvijati i štititi na svaki način. Razgovori o nama, o porodičnim vrijednostima te o njihovom promoviranju i zagovaranju, mogu nam pomoći da savladamo samoću i strah.

reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović


Ovo je dio Poruke reisu-l-uleme dr. Husein-ef. Kavazovića sa II Savjetovanja za koordinatorice za brak i porodicu održanom u Sarajevu, 2017. godine. Integralni tekst, kao i druge referate sa savjetovanja i konferencija o porodici možete pročitati na stranici: www.islamskazajednica.ba/odnosno putem linka:

https://www.islamskazajednica.ba/dini-islam/tekstovi/83-ostalo/29019-brak-i-porodica