Direktor Biblioteke ”Behram-beg” u Tuzli Admir Muratović i bibliotekar Sead Husić 6. 6. 2022. godine posjetili su Udruženje ”HO Međunarodni forum solidarnosti Emmaus” u Potočarima i tom prilikom učenicima i učenicama, koji su smješteni u ”Emmausu”, predstavili Biblioteku i govorili o drugim temama.

Direktor Muratović govorio je o razvoju i radu Biblioteke te je prisutne upoznao na koji se način može postati članom i korisnikom, s posebnim akcentom i prilikama koje su bitne učenicima koji su udaljeni od Tuzle te su, u tom smislu, poduzete aktivnosti koje će olakšati pristup lektirnoj građi i drugim knjigama koje zanimaju učenike ”Emmausa”.

Bibliotekar Husić govorio je o bosanskom jeziku, o kulturi njegovanja maternjega jezika, kulturi čitanja, te je prisutne, u kratkim crtama, upoznao s bosanskohercegovačkim i bošnjačkim klasicima, poput Mehmedalije Maka Dizdara, Skendera Kulenovića, Mehmeda Meše Selimovića, Nafije Sarajlić i dr.  Predstavio je i svoj književni rad i upoznao učenike na koji način se može objaviti knjiga.