U drugoj polovni mjeseca marta 2021. godine, Institut za standardizaciju i mjeriteljstvo (SMIIC)
Organizacije islamske kooperacije (OIC) putem online platforme, organizirao je niz radnih sjednica
tehničkih komiteta. Tehnički komiteti se bave izradom novih standarda i uputstava u procesu halal
certificiranja i akreditiranja.
Agencija za certificiranje halal kvalitete, u svojstvu predstavnika Bosne i Hercegovine ispred Instituta za
standardizaciju BiH, učestvuje u radu različitih tehničkih komiteta. Tako su u proteklom periodu,
predstavnici Agencije sudjelovali u radu tehničkih komiteta za halal hranu, turizam, kozmetiku, logistiku i
uslužnih djelatnosti, poljoprivredne proizvode i upravljanje halal medžment sistemom.
Aktivno učešće Agencije za certificiranje halal kvalitete u radu tehničkih komiteta SMIIC omogućava
razmjenu ideja i iskustava iz prakse sa relevantnim stručnjacima te donošenje najboljih propisa i
standarda u oblasti halala. Bosna i Hercegovina je prepoznata i uvažena kao jedna od najaktivnijih
članica u radu SMIIC-a.