U protekloj sedmici, predstavnici i saradnici Agencije za certificiranje halal kvalitete mr. Damir Alihodžić, mr. Alija Šehović i Nermin Hadžić boravili su u radnoj posjeti u Poljskoj. Razlog putovanja bio je uspostavljanje kontakata i saradnje u oblasti halal certificiranja, te obavljanje halal certifikacijskog audita u kompaniji Amana Foods International.

U prostorijama kompanije GTC – Global Trade Customized Ltd. u Varšavi održan je sastanak sa gospodinom Aimar Abdelkrimom, direktorom za istraživanje i razvoj halala.

Na sastaku se razgovaralo o uspostavi modela i sistema halal certificiranja na području Poljske a koji bi bio pod nadzorom Agencije za certificiranja halal kvalitete.

Dogovoreno je da se u narednom periodu izradi model halal certificiranja koji će biti prihvaćen kod drugih certifikacijskih i akreditacijskih tijela.

Za Bosnu i Hercegovinu je ovo veoma bitno jer je Poljska najveći proizvođač goveđeg halal mesa i značajne količine halal mesa koje dolaze u našu državu su upravo iz Poljske.

Drugog dana posjete, obavljen je halal certifikacijski audit u kompaniji Amana Foods International čija se proizvodnja odvija u pogonima kompanije Agrico u mjestu Kališ, Poljska.

Kompanija Amana Foods bavi se proizvodnjom različih vrsta proizvoda od mesa koje je proizvode u nekoliko kompanija i država. Halal certificiranjem pogona Amana Foods u Poljskoj obuhvaćeni su gotova jela robne marke Hana.

U skladu sa procedurom halal certificiranja, nakon što auditori Agencije dostave izvještaju o sprovedenom auditu i prikupljenoj dokumentaciji u kompaniji Amana Foods, komisija za halal certificiranje će donijeti da odluku o dodjeli halal certifikata.