Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je krajem 2017. godine objavio rezultate vrednovanja srednjih škola na području Tuzlanskog kantona. U rangu svih srednjih škola, Behram-begova medresa u Tuzli je zauzela prvo mjesto, s ukupno ostvarenih 7273,44 bodova. Vrednovanje svih srednjih škola na području Tuzlanskog kantona vršili su zaposlenici Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, a po Instrumentariju Zavoda. Ovakve vijesti o uspjehu Behram-begove medrese dolaze do nas već više od deset godina, a njenom uspješnom radu svjedoče muslimani ovih prostora već više od 390 godina.

„Behram-begova medresa u Tuzli ušla je u 391. godinu svoga rada sa željom i nadom za uspješnim nastavkom časne misije u najvažnijem poslu kojeg čovjek radi a to je odgoj i obrazovanje mladih generacija. Izražavamo zadovoljstvo rezultatima i uspjesima u prošloj školskoj godini iza kojih stoji svakodnevno zalaganje profesora, učenika i svih uposlenika Behram-begove medrese. Bez vakifa i prijatelja naše škole, kao i doprinosa našega naroda prilikom akcija koje provodi IZ-e u BiH na svim nivoima, bilo bi gotovo nemoguće normalno odvijanje odgojno nastavnog procesa i postizanje ovih uspjeha,“ kaže direktor ove škole Ahmed Hatunić.

Aktivnosti u 2017. godini

Mnogobrojni su aktivnosti koje svake godine realizuje škola sa više od 500 učenika i učenica. Jedna od njih je izdavanje poštanske marke „Behram-begova medresa u Tuzli“ koju je JP BH Pošta d.o.o Sarajevo, povodom obilježavanja dana Behram-begove medrese u Tuzli, izdala u oktobro prošle godine.
U 2017. godini obilježena je i dvadeseta godišnjica učeničkog lista Misak. Do sada su izašla 83 broja, a promijenila su se 24 urednika i više od stotinu učenika i učenica ove škole koji su bili članovi redakcije. Prvi broj Misaka izašao je 1997. godine, a prvi intervju urađen je sa bivšim učenikom Behram-begove medrese dr. Omerom Nakičevićem. Glavni i odgovorni urednik bio je Vedad Gurda, a zamjenik Jasmina Mrkonjić.
Pored Misaka učenici redovno pripremaju i emisiju „Moja medresa“ koja se emituje u programu Radija BIR.
Jedna od najuspješnijih sekcija u Medresi je sekcija hifza. Od 2000. godine pa do danas, među učenicima i profesorima Behram-begove medrese promovisano je 56 hafiza. U ovoj školi posebnim programima i tribinama obilježavaju se Dan državnosti i Dan nezavisnosti, kao i Dan porodičnih vrijednosti i mnogi drugi značajni datumi, a svakog 11. u mjesecu učenici i učenice zajedno sa svojim profesoricama i profesorima učetvuju u mirnoj šetnji sa ženama Srebrenice.
Brojna takmičenja donijela su veliki broj nagrada u ovu školu. Učenicima su posebno draga sportska takmičenja, a debatnom klubu Behram-begove medrese u 2017. godini uručena je Plaketa za najbolji debatni klub u Bosni i Hercegovini. Već dugi niz godina u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih država u ovoj školi se realizuje Access program za učenike i edukacija za nastavnike i profesore Engleskog jezika TELTS.

Rast kvaliteta obrazovanja i uvjeta rada

Direktor Hatunić ističe da je ispred ove škole još mnogo planova koji se tiču poboljšavanja kvaliteta odgojnog nastavnog procesa i sveukupnih uvjeta rada i života u Medresi: „U prošloj godini je veći broj učenika Behram-begove medrese postiglo zapažene pojedinačne rezultate na kantonalnim takmičenjima i na smotrama znanja i takmičenjima na federalnom nivou i na razini medresa IZ-e u BiH. Želimo ih poticati da njihovi pojedinačni uspjesi budu još zapaženiji što će u njima pobuditi još veću želju za sticanjem znanja i njegovom primjenom. Nastojat ćemo još više djelovati na njih i izgradnji uvjerenja da se samo s imenom Božijim i stalnim i predanim trudom i zalaganjem na polju nauke i ličnoga zalaganja mogu postići uspjesi na bilo kojem mjestu u svijetu uključujući i našu domovinu Bosni i Hercegovinu koja u tome nije nikakva izuzetak. Naprotiv, ona je najbolji ambijent za ljude ovih prostora u kojem mogu razvijati svoje sposobnosti, talente i kvalitete. Molim Uzvišenog da nam u realizaciji zadatih i drugih vrijednih ciljeva bude stalni pomagač!“
Nastavničko vijeće Medrese pojačano je u prošloj godini s 4 nova magistra nauka i doktorom nauka, a danas bi misiju Islamske zajednice u Podrinju, na Drini, bilo teško zamisliti da nije bilo Behram-begove medrese i imama koji su bili učenici ove škole.
U prošloj školskoj godinu Behram-begova medresa je otpočela i sa korištenjem savremenog amfitetara sa propratnim sadržajima i kabinetima prirodnih nauka koji su predviđeni za izvođenje laboratorijskih vježbi iz fizike, bilogije i hemije. Gradnja objekta, na kojem istovremeno može raditi i djelovati oko 300 učenika, trajala je gotovo godinu dana, a realizirana je uz svesrdnu pomoć vakifa i prijatelja Behram-begove medrese.

(www.preporod.com)