U saradnji sa Crvenim Križom Tuzlanskog kantona dana 28.11.2022 i 30.11.2022 održani su kursevi računara za korisnike JU CROPS koji se trenutno nalaze na procesu rehabilitacije.

Obuku je pohađalo šesnaest korisnika i tri uposlenika. Nakon završene obuke svi korisnici su uspješno položili praktični dio ispita te su im dodijeljeni certifikati. Certifikate im je uručio direktora JU CROPS Mevludin Joldić i edukator Damir Turkić, profesora informatike.

Jedan od osnovnih zadataka Centra je ostvarivanje rehabilitacijske funkcije i pružanje pomoći licima ovisnim o psihoaktivnim supstancama. Sticanje novih znanja, vještina i kompetencija tokom rehabilitacijskog procesa u Centru je sigurno put koji će im pomoći u procesu opravka i uključivanja u normalne životne i druge tokove.