Medžlis Islamske zajednice Janja i vlasnik građevinske firme “Mega gradnja” doo iz Zenice, g. Mahalbašić Nihad, izvršili su kopanje dva bunara na imanju porodica Mahalbašić. Vlasnik građeviske firme, porijeklom iz Janje, Mahalbašić Nihad, tražio je način da pomogne svoju rodbinu u Janji, koji godinama imaju problem sa vodom koja se zadržava na njihovom imanju te sprječava uzgoj biljaka ali i boravak životinja.

Prostor iza kuća je podvodan te se porodice Mahalbašić svaku jesen i proljeće susreću sa velikim problemima. Podvodno područje ih sprječava u blagovremenoj sadnji i sijanju, plastenik su morali izmjestiti kao i ovce koje se nalaze u neposrednoj blizini najkritičnijeg dijela zemljišta.

Firma “Abu-Zemze -izvori” iz Vukovija Gornjih izvršila je kopanje dva bunara, dubine 9 metara, prečnika 80cm, koji će prihvatati vodu sa površine te omogućiti nesmetanu obradu parcela od nekoliko duluma.