U organizaciji Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini i Odbora za međureligijsku saradnju Tuzla, u utorak 21. juna 2022. godine, u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, održana je tribina “Utjecaj pandemije COVID-19 na porodične vrijednosti u društvu i vjerskim zajednicama – međureligijska perspektiva”.

Na tribini su govorili mr. Sifet-ef. Suljić, gospođa Marina Rajner, dr. Blanka Đulabić i prof. dr. Omer Ć. Ibrahimagić, neuropsihijatar.

Cilj ove tribine bio je promocija porodice i porodičnih vrijednosti, te ukazivanje na posljedice i utjecaj koji je pandemija COVID-19 ostavila na porodicu, kao osnovnu ćeliju društva.

Prof. dr. Omer Ć. Ibrahimagić predstavio je i svoju knjigu: “Memento Vivere (Koronavirus: Drugi pogled na prvi val) koja je autorov dnevnik nastao svakodnevnim pisanje zabilješki sa događaja na radnom mjestu u Univerzitetskom kliničkom centaru Tuzla tokom pandemije i u prvim talasima koronavirusa.