O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. (Junus, 57)

Neka je Uzvišen Gospodar naš, Koji nas je poučio peru, Koji nas je poučio onome što ne znamo. Njemu se zahvaljujemo bezbrojnim hvalama i samo od Njega uputu i zaštitu molimo. Slavljen neka je Onaj Koji je Svome robu Kur'an dao, uputu i milost, lijek i poruku za vjerničko srce.

U životu muslimana postoje odabrani dani, odabrane noći, odabrana mjesta, odabrani mjeseci. Utkati te odabrane trenutke u svoj život trebalo bi biti stalna namjera i cilj naših težnji, jer u njima su izražene suštinske vrijednosti islama. Odabrani dan u sedmici je petak, najodabranija noć je Lejletul-kadr, a najbolji mjesec je ramazan. Ako razmislimo o vrijednostima ovih  trenutaka, uočavamo da im je slično to što nas okupljaju, to što njihovu odabranost  osjećamo i u zajedništvu koje je Milostivi podario vjernicima. Nadahnuti iskrenim namjerama i željama tako očitujemo ispravnost zajedništva u islamu, ispravnost džemata. Iz njega izranja vjernička samilost i ljubav, uslov svakog dobra među ljudima. Naša okupljanja poručuju da smo tu, čujemo i pokoravamo se, razmišljamo i pouku primamo.

Ramazan je vrijeme kad se naš svakodnevni život mijenja i zaustavlja, a nastupa vrijeme svečanog, produhovljenog, odabranog načina življenja. Kao da u tim danima, jednom godišnje, zastanemo i predahnemo od svega onoga što huk, strka i sve veća žurba života  nose i odnose. Uz ramazan, odabrani mjesec u jednoj godini našeg života, uviđamo vrijednost sustezanja od pretjeranog jela, pijenja, govora,  uviđamo vrijednost šutnje i slušanja. A ima li ljepšeg slušanja od slušanja Allahove Riječi?

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: “Neće se skupiti svijet u nekoj od Allahovih kuća, kako bi učili Allahovu Knjigu i među sobom je izučavali, a da se neće na njih spustiti smiraj i prekriti ih milost,  meleki će ih okružiti, a  Allah će ih spomenuti kod onih koji su kod Njega.“

Zaista, ispuniti svoj ramazanski dan učenjem i slušanjem Kur’ ana, druženjem s Kur’ anom, življenjem po Kur’ anu najveća je milost i blagodat, a kao i u svemu što je u vjeri dobro i odabrano, u tome se nalazi i velika vrijednost i korist za čovjeka. Poslanik a.s. podsjeća da će se na one koji uče i one koji slušaju učenje Kur’ ana spustiti smiraj i prekriti ih milost, što znači da neće osjećati tjeskobu, anksioznost, depresiju i stres, najveće nevolje današnjice koje napadaju dušu čovjeka. Od toga se može odbraniti samo srce zaklonjeno kur'anskim ajetima, koji ga čuvaju najjačom zaštitom. Takvo srce neće podleći varljivom zovu iluzija i neće zanemariti suštinske zadaće života. Ovaj Kur’ an upućuje onome što je najispravnije, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika. (El-Isra’, 9) 

Vjernici koji tokom ramazana slušaju Kur'an i druže se s Kur'anom, kao i jedni s drugima, čine to jer u ime Boga dosljedno, iskreno i predano izvršavaju islamske propise. Njih ne mogu pokolebati niti na put zablude odvesti nikakva iskušenja, poteškoće i prepreke. Oni vole Kur’an, žele da čuju njegovo učenje i pri tome im srca zastrepe, kao što se kaže u sljedećem ajetu: Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene, a kada im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju. (El-Enfal, 2)

U mnogim džamijama širom naše domovine uče se mukabele, a u nekima i po dvije ili tri mukabele dnevno. Raduje nas što je sve više ženskih mukabela, što je  sve više vjernica koje pažljivo i smjerno slušaju Božije Riječi, što mjesec Kur’ ana osvaja naša srca i naše živote i što ih oblaže blagotvornom i ljekovitom zaštitom od svih negativnosti. Jer Kur’ an je, kako to Uzvišeni kaže, uputa, lijek, milost, svjetlost – život. Posjećivanje mukabela i slušanje učenja Kur’ ana tako zaokružuje vjerniku postaču njegov ramazanski ibadet i povećava mu slast iskrenog ispovijedanja vjere.

Uzvišeni Gospodaru, oprosti onima koji vole Kur’ an, uče ga i slušaju, i učini im ga zagovornikom na Sudnjem danu. Smiluj im se i podari im i upotpuni blagodati mjeseca ramazana,  uvećaj njihovu skrušenost i nadahni ih da čine djela kojima ćeš Ti biti zadovoljan. Neka ramazan, sa svojim mubarecima, bude pokazatelj života pravog, života Tebi usmjerenog.

Emina Hatunić, prof. u Behram-begovoj medresi