ured@muftijstvotz.ba
06. mar 2021.

Kategorija: Hutbe

Hutbe

Znalac 

Bismillah, ve-l-hamdu lillah, ve selamun ala resulillah. Cijenjena braćo i poštovane sestre. Zahvalu upućujemo Sveznajućem, Koji nas je obavijestio da “nad svakim znalcem Znalac ima”, a salavat i selam šaljemo Njegovom miljeniku i…

Hutbe

Proljeće i softe 

Bismillah, vel-hamdu lillah, ve selamun ala resulillah. Cijenjena braćo i poštovane sestre. Povodom izlaska nove generacije maturanata Behram-begove medrese, u mubarek mjesecu redžebu, nijet nam je da danas ukažemo na važnost naše…

Hutbe

Insan koji se traži 

Bismillah, vel-hamdu lillah, ve selamun ala resulillah. Cijenjena braćo i poštovane sestre. O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102.)