Bismillahirrahmanirrahim!

Zahvalu upućujemo Allahu Uzvišenom, Onome u Čijoj vlasti su nebesa i Zemlja i Onome Koji sve može promijeniti sa samo jednom riječju: Budi! I tako bude! (Kun! Fe jekun!)

Posebno Mu se zahvaljujemo na Knjizi istinitoj koju nam je poslao po Svom poslaniku i vjerovjesniku Muhammedu, alejhis-salatu ve-s-selam. U njoj je Sveznajući objavio koliko je uzdignut naš položaj koji nam je Svojom milošću i mudrošću dodijelio. U kur'anskoj suri Lukman čitamo: Zar ne vidite da je Allah vama potčinio sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji, i da vas izdašno i darežljivo obasipa Svojim blagodatima, i vidljivim i nevidljivim? Ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez ikakva znanja, bez Upute i bez Knjige Svjetilje. (Lukman, 20.)

U propisu o kurbanskoj žrtvi potvrđuje se naša predanost pozivu Gospodara svjetova u Čijem okrilju je sigurnost i zaštita za sve ljude. Zato je kurban veliko znamenje Allahove vjere važno za čovjekovu svijest, promišljanje o svojoj naročitoj privilegiranosti, ali i svekolikoj odgovornosti. U ovim mubarek-danima zul-hidždžeta pripremali smo se za sutrašnji bajramski blagdan i pobožni čin prinošenja kurbanske žrtve.

Draga braćo i poštovane sestre,

skrušeno zamolimo Allaha Svemilosnog da naše kurbane primi i da ih učini zalogom sigurnosti i napretka naših porodica. Neka to bude iskrena zajednička dova u ovim blagoslovljenim danima hadža i kurbana za dobrobit svih ljudi, upućena s časnog Arefata i Mesdžidu-l-harama u Mekki, te svakog drugog mjesta. Pouzdajmo se u Allaha Svemogućeg i molimo za Njegovu pomoć da nam olakša put naše brige i borbe da zaštitimo blagodat zdravlja. Očigledno je potrebno da budemo još odgovorniji prema sebi i drugima kako bi zajednica opstala i bila zdrava. Samo zdrava zajednica je jaka zajednica i samo takva zajednica može dostojno brinuti o svakom pojedincu i svakoj porodici.

Stoga pojačajmo i učvrstimo našu odlučnost da radimo za zajedničko dobro. Oslanjajmo se u svom životu na Dragog Boga i gradimo međusobno povjerenje. Ovi mubarek-dani su najdragocjenija prilika da muslimani svojom obnovljenom duhovnom snagom i bajramskim zajedništvom osnaže i učvrste međusobne spone. Istovremeno, ovaj naš blagdan svojim univerzalnim načelima i porukama muslimane povezuje sa svim drugim ljudima.

Dragi vjernici,

pozivam vas da u danima Bajrama potvrdite ljudsku i vjersku odgovornost i pokažete svoju plemenitost u porodici i društvu. Neka su vam posebno na umu oni kojima je naša pomoć najpotrebnija. Najljepša manifestacija vjere je izdašno činiti dobro ljudima. Neka nas bogobojaznost i zadovoljstvo bajramsko dodatno podstakne na trajna međusobna dobročinstva.

Allaha Uzvišenog molim da vam podari dobro zdravlje i dug život oplemenjen najljepšim ljudskim vrlinama i dobrim djelima. Svima vama, povodom Kurban-bajrama, upućujem tople čestitke, u nadi da ćete svoju duhovnu radost širiti i dijeliti sa drugima.

Bajram šerif mubarek olsun.