Drugoga dana XX Dana Hasana Kaimije, 6. juna 2023. godine, u sali Općinskog vijeća u Sapni, publici je predstavljena historijska monografija “Biti kadija u kršćanskom carstvu – rad i osoblje šerijatskih sudova u BiH 1878-1914.”, dr. Hane Younus u izdanju Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.

O knjizi su u svojstvu promotora govorili dr. Sedad Bešlija, dr. Dženita Sarač – Rujanac i mr. Mehmed Hodžić.

Promotor dr. Bešlija je predstavio knjigu koja se, kako je kazao, bavi jedinstvenom temom, skoro pionirski, studiozno razlažući iskustvo prakse šerijatskih sudova na području Bosne i Hercegovine za vrijeme Austo-ugarske okupacije.

Dr. Sarač-Rujanac je istakla da autorica, osim o praksi šerijatskih sudova, u posljednjem poglavlju govori detaljno o osoblju kotarskih šerijatskih sudova ostavljajući tako trajni trag o kadru koji je nosio tu važnu misiju u to vrijeme. Ali, autorica uspjeva da ocrta i opće obrise duha i političko-civilizacijskog konteksta jednog turbulentnog doba.

Mr. Hodžić je istakao da je dr. Younus priredila 10 monografija i preko 50 naučnih radova koji se bave vremenom s kraja osmanske i početka austro-ugarske ere u Bosni. Knjiga daje podatke i o osoblju zvorničkog kotarskog suda do 1914. Istakao je da je ova knjiga dobila nagradu za najbolji izdavački poduhvat 2022. godine na Sarajevskom sajmu knjige.

Na kraju ove lijepe večeri u Sapni publici se obratila i autorica dr. Hana Younus. Ona je istakla da je istražujući sasvim druge teme, naišla na niz zanimljivih dokumenata koji su pobudili njenu naučno-istraživačku znatiželju. To je bio impuls koji je pokrenuo istraživanje teme kojom se skoro niko ranije nije bavio.

– Za mene su to snažni ljudi, kadije koji su godinama radili bez plate, koji su se najednom našli kao administrativni službenici jednog kršćanskog carstva, govorili po četiri, pet jezika i ulagali veliku ljubav da održe šerijatsku prasku i islam ovdje – kazala je autorica Younus.