Tokom protekla dva mjeseca debatanti Behram-begove medrese su učestvovali na tri takmičenja: Regionalno debatno takmičenje, Internacionalno debatno takmičenje Budva Open 2013 i Državno takmičenje u besjedništvu/individualnom govorništvu.

Na Regionalnom debatnom takmičenju Behram-begovu medresu su predstavljala dva tima. Prvi tim Medrese u sastavu: Amra Mahmutović, Ismail Ćidić i Kanita Krdžalić, osvojio je prvo mjesto, dok je drugi tim osvojio četvrto mjesto. Prvi tim Medrese se ovim rezultatom plasirao na Državno debatno takmičenje koje će biti održano u aprilu 2014. godine, a koje predstavlja kvalifikacije za Svjetsko debatno takmičenje. Bitno je napomenuti da od šest najboljih govornika u regiji Tuzla pet govornika dolazi upravo iz ovog debatnog kluba.

Nakon Regionalnog debatnog takmičenja debatanti prvog tima debatnog kluba Behram-begove medrese u periodu od 15. do 17. novembra ove godine učestvovali su na internacionalnom debatnom takmičenju Budva Open 2013 u Crnoj Gori predstavljajući Bosnu i Hercegovinu i Centar za kulturu dijaloga kao krovnu debatnu organizaciju u BiH.

Debatanti Behram-begove medrese su tokom ovog takmičenja stekli nova iskustva, debatirajući na novom formatu koji još uvijek nije ušao u debatni program Bosne i Hercegovine.

U periodu od 6. do 8. decembra 2013. godine najbolji govornici s četiri regije iz Bosne i Hercegovine takmičili su se u Banjoj Luci na Državnom takmičenju u besjedništvu/individualnom govorništvu. Tuzlansku regiju predstavljali su  debatanti: Kanita Krdžalić, Ismail Ćidić, Amra Mahmutović i Zejna Šarić, učenici Behram-begove medrese. Medresa je bila jedina škola s tri svoja predstavnika, a poseban uspjeh u finalu ostvarile su Amra Mahmutović koja je osvojila drugo mjesto i Kanita Krdžalić koja je osvojila treće mjesto. Ovim rezultatom debatantice Medrese pokazale su se kao najbolji govornici u državi i promotori borbe protiv vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini što je ujedno bila i tema ovog takmičenja. U sklopu ovog takmičenja Ismail Ćidić, također debatant ovog debatnog kluba, proglašen je najboljim internet tj. online debatantom.

Najbolji debatni klubovi u Bosni i Hercegovini ponovo će se susresti u aprilu 2014. godine gdje će se birati predstavnik Bosne i Hercegovine na Svjetskom debatnom takmičenju. Nadamo se da će ovaj debatni klub potvrditi kontinuitet jer su u posljednje tri godine na državnim debatnim takmičenjima osvojili tri druga mjesta i  jedno treće mjesto.

{gallery}2312130{/gallery}