U srijedu 26.1.2022. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli doktorsku disertaciju je odbranio Ahmed Omerović.

Tema njegovog rada je: Međunarodno-pravni politički aspekti doprinosa Republike Austrije afirmaciji Bosne i Hercegovine u međunarodnoj zajednici u periodu od 1992. do 1995. godine.

Mentor profesoru Ahmedu Omeroviću i član komisije bila je prof.dr. Dženeta Omerdić, a komisiju još sačinjavali i prof. dr. Amir Karić i prof. dr. Zlatan Begić.

Odbrani doktorskog rada prisustvovao je muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, direktor Behram-begove medrese dr. Ahmed Hatunić, članovi Muftijstva tuzlanskog, profesori Behram-begove medrese, članovi porodice i prijatelji.

Ahmed Omerović je osnovno obrazovanje započeo u Bratuncu, a završio u Tuzli. Srednjoškolsko obrazovanje u Behram-begovoj medresi u Tuzli završio je 2003. godine, nakon čega je upisao Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za sociologiju. Drugi ciklus studija završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u aprilu 2018. godine.

Nakon završenog fakulteta 2007. godine, počeo je raditi kao profesor u Behram-begovoj medresi, gdje je i danas zaposlen. Od akademske 2018/19. godine angažovan je, shodno odluci Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta kao istaknuti stručnjak iz prakse na Univerzitetu u Tuzli, a od 2021. godine imenovan je za koordinatora za saradnju s nevladinim organizacijama Muftijstva tuzlanskog. Ahmed Omerović je dugogodišnji saradnik Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, te je kao takav bio član komisija za izradu nastavnih planova i programa za srednje škole iz predmeta Demokratija i ljudska prava, Sociologija i Historija religija. Također je, kao saradnik Pedagoškog zavoda TK-a bio član komisije za polaganje stručnog ispita za predmete iz društveno-humanističke grupe, testator na eksternim maturama osnovnih i srednjih škola te trener i predavač na seminarima iz oblasti građanskog obrazovanja. Prošao je više obuka iz oblasti građanskog obrazovanja, interkulturalne saradnje, pisanja projekata i evropskih integracija u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS BiH, TPO fondacije, Centra za promociju civilnog društva (CPCD) i Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Oženjen je i otac dvoje djece.