Svi dokumenti (nastavni planovi i programi, pravilnici, udžbenici u upotrebi, zakonski propisi i sl.) o islamskoj vjeronauci mogu se pronaći na adresi: http://www.rijaset.ba/mekteb