U nedjelju, 7. maja 2023. godine, održano je mektepsko takmičenje na nivou medžlisa Muftijstva tuzlanskog. Na takmičenje su učešće uzeli najuspješniji polaznici prvog, drugog i trećeg nivoa mektepske pouke iz 362 mekteba s područja Muftiluka tuzlanskog. Oni su se takmičili u kategorijama: opće znanje i kiraet.

Svaki mekteb je delegirao po šest učesnika na takmičenju a kako je kazao dr. Mensur-ef. Husić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog, organizacija takmičenja je bila na zavidnom nivou. Testove općeg znanja i pitanja iz kiraeta pripremila je komisija Muftijstva tuzlanskog a mektepsko takmičenje na nivou Muftijstva tuzlanskog bit će održano u nedjelju, 14. maja 2023. godine.

– Mektepsko  takmičenje na nivou medžlisa na području Muftiluka tuzlanskog, hvala Allahu, dželle šanuhu, je veoma uspješno realizirano. Čestitamo takmičarima i njihovim mentorima  koji su predstavljali svoje mektebe na mektepskom takmičenju. Posebno čestitamo najuspješnijim takmičarima i njihovim mentorima na nivou medžlisa u svim kategorijama. Veliki broj polaznika mekteba je uzeo učešće na takmičenju, u svih šest kategorija po 362 takmičara, što je pokazatelj ljubavi polaznika mekteba prema vjeri islamu, prema mektebu i mektepskim sadržajima koji ih oplemenjuju, pomažu im da prvilno razumiju životnu stvarnosti i uloge na ovom svijetu. Naši imami/muallimi ulažu veliki trud u radu s polaznicima mektepske pouke, te im pomažu da se razviju u stabilne i cjelovite ličnosti, naglašava dr. Husić.

Mektebi su odgojno-obrazovne ustanove u kojima svojim pedagoškim djelovanjem dotičemo ”um i srce” naše djece, u čijim srcima nastojimo da razvijamo plemenitost i ljubav prema Uzvišenom Allahu, iz koje proističe ljubav i plemenitost prema čovjeku i svijetu razumne i nerazumne prirode, ističe dr. Husić.

– Vrijednosti vjere islama kojima podučavamo našu djecu su univerzalne vrijednosti, koje preko islamskih normi i pravila pomažu nama i našoj djeci da se razvijemo prije svega u duhovno-moralno, odgojno-obrazovno, kulturno civilizacijski zaokružene ličnosti. Vrijeme u kojem živimo postavlja pred nas imperativ promišljanja o značenju riječi Allahovog Poslanika, alejhi selam: „Ništa roditelj vrednije ne može ostaviti svome djetetu od lijepog odgoja.“  Mi to uz Allahovu pomoć možemo postići u našim mektebima, gdje se našoj djeci pored učenja o vjeri i moralu, druženjem sa svojim vršnjacima, učestvovanjem u relizaciji brojnih aktivnosti i programa, osigurava velika podrška na putu njihove socijalizacije, kaže dr. Husić.

Rezultati mektepske pouke i islamske vjeronauke su bili veoma očiti za vrijeme ramazana, kada su naše safove u džamijama popunjavali mladi ljudi, polaznici mektepske pouke, polaznici islamske vjeronauke.

– Sva bića u svemiru su stvorena u pokornosti, koja po intuiciji obavljaju funkcije zbog kojih su stvorena. U djelima filozofske i teološke provinijencije ističe se da je čovjek mikrokosmos, svijet u malom. Jedino je čovjeku od svih bića u svemiru ostavljena mogućnost da gradi svoj duhovni svijet, a što se postiže pravilnim usmjeravnanjem u mladosti, te pokornošću Uzvišenom Allahu i spoznajom u zrelijim fazama vlastitog života. Odgojno-obrazovni principi koji su objavljeni u Kur'anu, te koji su za vrijeme Allahovog Poslanika u praksi primijenjeni i dali izvanredne rezultate u podizanju najbriljantnje generacije muslimana, na kojima i mi snažimo svoje ličnosti i podižemo naše najmlađe su velika blagodat ne samo za muslimne nego za cjeloupnu ljudsku civilizaciju.  U vremenu velikih izazova i iskušenja, kada se ističu zavjere Istoka prema Zapadu, i Zapada prema Istoku kroz nametanja zapadnih vrijednosti i  moralnih izazova, nužno je se okrenuti vlastitoj duši i zapitati se: Šta je do nas?  Šta mi trebamo učiniti da naše porodice budu kompaktne, da naši potomci budu moralni, dostojni i čestiti ljudi? Naša vjera islam je naša najveća snaga, poručuje dr. Husić.

Dr. Husić naglašava da nema izazova koji muslimani ne mogu savladati kada iskreno prihvate vjeru. Svi izazovi modernog vremena tada postaju poput paučine jer je snaga u našoj duhovnosti koja teče sa izvora autentične Objave, a koju teško mogu prepoznati oni koji nemaju priliku da gledaju duhovnim očima. Historija, prošlost i sadašnjost svjedoče o tome.

– Poznati sufija Dželaludin Rumiji je rekao: „Boja vode je boja riječnog korita.“ Riječno korito je odgojni ambient u kojem podižemo svoju djecu i u kojem sami živimo. Potrudimo se da konstantno budemo na izvoru, da se čvrsto držimo kur'ansko-hadiskih vrijednosti i principa. Naš moto u našem životu i podizanju mladih generacija su riječi Uzvišenog Allaha, dž.š.: “O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome što ste radili.” (El-Maide, 105) Mufesiri dio ajeta ”ako ste na pravom putu” tumače u značenju ako se budete držali slova Allahove objave. Držeći se slova Allahove objave i klonjenjem od zabranjenog izoštirit ćemo svoj duhovni vid, odnosno gledat ćemo srčanim očima. A Allah, dželle šanuhu, će svojom milošću obasuti bogobojazne, čestite vjernike, poručuje dr. Mensur-ef. Husić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog.