Dvadeseta godišnjica učeničkog lista Misak obilježena je u četvrtak 21. decembra u Behram-begovoj medresi.

Svečanosti je prisustvovao muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović. Muftija je u vrijeme pokretanja lista bio direktor Behram-begove medrese, te je na njegovu inicijativu formirana redakcija i savjet lista koji su pripremili prvi broj. Muftiji je na ovoj svečanosti uručeno specijalno priznanje.

Prvi broj Misaka izašao je 1997. godine i od tada kontinuirano izlazi već 20 godina. Na naslovnici prvog broja je kapija, odnosno portal srušene zgrade Medrese. Glavni i odgovorni urednik bio je Vedad Gurda, a zamjenik Jasmina Mrkonjić.

Prvi intervju urađen je sa bivšim učenikom Behram-begove medrese dr. Omerom Nakičevićem.

Do sada su izašla 83 broja, a promijenila su se 24 urednika, kojima su na ovoj svečanosti uručena priznanja. Priznanja su uručena i koordinatorima, profesorima Medrese, koji učenike savjetuju o pripremi lista. O svojim sjećanjima na medresanske dane govorili su urednici Vedad Gurda i Mirza Sarajkić.

Pripremajući Misak učenici stiču novinarska, fotografska, dizajnerska i menadžerska iskustva zbog čega ovaj list u Medresi smatraju važnom vannastavnom aktivnošću.

Čestitke učenicima i profesorima za dvadesetu godišnjicu lista uputio je muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović.

Dvadeset godina Misaka istovremeno je i dvadeset generacija učenika koji su završili svoje školovanje u Behram-begovoj medresi u periodu njenog obnovljenog rada.

1/4